• Dni Słupska - zwiedzanie Słupskiego Ratusza
     • Dni Słupska - zwiedzanie Słupskiego Ratusza

      Zanim opowiemy co zobaczyliśmy i czego się dowiedzieliśmy zapraszamy do krótkiej histori powstania naszego miasta w telegraficznym skrócie:

      Nazwa miasta pochodzi od nazwy rzeki nad którą leży, Słupi, a ta z kolei od słowa „słup”, które wskazuje na powiązanie z wieżą lub elementem budynku obronnego wybudowanego na brzegu rzeki. Inna teoria głosi, że ze względu na podmokły teren domy w Słupsku wznoszono dawniej na słupach. W języku kaszubskim miasto nosiło nazwę Stolpsk, która została przyjęte przez Niemców i przekształcona na Stolp.

      Początki miasta Słupska sięgają VIII–IX w., kiedy to na nieistniejącej dziś wyspie, w miejscu gdzie obecnie znajduje się kościół św. Ottona, utworzonej przez ramiona rzeki Słupi, powstał niewielki gród obronny. Na przełomie X i XI wieku Słupsk przeszedł się pod zwierzchnictwo Piastów. Około 1230–1236 r. władzę nad grodem objął książę Pomorza Gdańskiego Świętopełk II. Prawdopodobnie w 1265 r. nadał on Słupskowi prawa miejskie, natomiast pierwsza wzmianka źródłowa mówiąca o Słupsku jako mieście (civitas) pojawiła się w 1269 r. i odnosiła się do osady położonej na terenie obecnej starówki.

      W 1308 r. z  pomocą możnowładczego rodu Święców ziemią słupską zawładnęli Brandenburczycy. Dwa lata później margrabiowie Jan i Waldemar dokonali relokacji Słupska. W 1316 r. miasto przejęli książęta pomorscy z rodu Gryfitów. Jednak już w 1329 r. książęta szczecińscy Otton I i Barnim III Wielki oddali ziemię słupską Krzyżakom. Wykupił ją książę Bogusław V w 1341 r., dzięki wsparciu ze strony rycerstwa i mieszczan. Jeszcze w 1368 r. miasto uzyskało od księcia Bogusława V przywilej menniczy, nastąpiło również formalne wyodrębnienie się Księstwa Słupskiego, którego stolicą i rezydencją książęcą było miasto Słupsk. Pierwszym władcą został Bogusław V z rodu Gryfitów. W 1382 r. podczas zjazdu przedstawicieli miast hanzeatyckich w Strzałowie delegacja ze Słupska złożyła prośbę o przyjęcie miasta do Hanzy. Ziemia słupska pozostała w rękach Gryfitów aż do wygaśnięcia dynastii wraz ze śmiercią księcia Bogusława XIV w 1637 r. W latach 30. XVI w. wraz z całym Księstwem Pomorskim mieszczanie słupscy przyjęli nauki Marcina Lutra.

      Podczas wojny trzydziestoletniej w 1630 r. do Słupska wkroczyli Szwedzi, nakładanymi kontrybucjami i rabunkami rujnując jego gospodarkę. W 1653 r. ziemię słupską przejęli elektorowie brandenburscy (od 1701 r. — królowie pruscy). Okres odbudowy i  ponowny kryzys oraz osłabienie miasta nadeszły podczas wojny siedmioletniej (1756–1763) i wojen napoleońskich (1806–1813), kiedy Słupsk stał się silnym punktem oporu pruskiego przeciwko Francuzom.

      W 1831 r. Słupsk musiał zrzec się odwiecznych praw do portowej Ustki na rzecz państwa pruskiego. W latach 1878–1900 miasto przeżyło okres rozwoju przemysłowego, w którym dominującą rolę wiodły branże materiałów budowlanych, drzewna i metalowo-maszynowa. W pierwszej dekadzie XX w. rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, a także wybudowano mechaniczną oczyszczalnię ścieków.

      W początkach lat 30. XX w. uaktywniły się w Słupsku struktury NSDAP. W 1936 r. w podsłupskim Redzikowie powstało lotnisko wojskowe Luftwaffe. Jesienią 1939 r. na ziemię słupską przybyły pierwsze transporty polskich robotników przymusowych, a ogółem w latach 1939–1945 niewolniczo pracowało na tych terenach nawet kilka tysięcy Polaków. W 1944 r. w mieście zlokalizowano podobóz (Aussenarbeitslager Stolp) dla więźniów obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Od połowy roku nastąpił napływ ogarniętej paniką ludności z Prus Wschodnich; przystąpiono do przygotowania miasta i rejonu do obrony. 8 marca 1945 r. do miasta wkroczyły sowieckie wojska pancerne, a nieco później piechota, bez walki zajmując obie części Słupska. Słupskie Stare Miasto zostało przez żołnierzy Armii Czerwonej splądrowane i spalone w trzy dni później.

      Na mocy uchwały Rady Ministrów z 14 marca 1945 r. Słupsk i obwód słupski znalazły się w granicach okręgu zachodniopomorskiego, z tymczasową siedzibą władz w Pile. Rozpoczął się proces odbudowy miasta ze zniszczeń wojennych, napływało do niego również coraz więcej ludności polskiej. W 1948 r. Słupsk uzyskał status wyodrębniony, natomiast w 1950 r. powiat słupski i Słupsk włączono do nowo utworzonego województwa koszalińskiego.

      W grudniu 1970 r. fala niepokojów spowodowanych rządowymi podwyżkami cen mięsa, mimo blokady informacyjnej dotarła z Trójmiasta do Słupska; przez kilka dni trwały w mieście starcia mieszkańców z milicjantami. W czerwcu 1975 r. powstało nowe województwo słupskie, istniejące do kolejnej reformy administracyjnej w 1998 roku. Obecnie Słupsk, stanowiący tzw. powiat grodzki, i powiat słupski należą do województwa pomorskiego.

      Nasze miasto bezustannie pięknieje, rozwija się i tętni życiem. Po dzień dzisiejszy zachowały się zabytki naszego miasta a jego miniatury w razie deszcu można zobaczyć w miejskim, ratuszu, który dzięki życzliwości władz maista mogliśmy zwiedzić. Oprowadzał nas p.Dariusz Poręba, opowiadając nam historyczne fakty i pokazując nam pomieszczenia ratusza od środka. Poznaliśmy nawet p. Wiceprezydentkę Miasta Słupsk - Beatę Chrzanowską, która bardzo życzliwie nas przyjęła. Mieliśmy również okazję zobaczyć wieżę ratuszową i ten piękny zegar od środka a także zobaczyć panoramę naszego pieknego miasta.

      Serdecznie dziękujemy za gościnność i życzymy wielu sukcesów.

      Klasa 1b 

    • Dzień Dziecka z Aktywną Fabryką - dysko - fitness.
     • Dzień Dziecka z Aktywną Fabryką - dysko - fitness.

      Dlaczego obchodzimy Dzień Dziecka? Historia powstania

      Dzieci są naszą niezaprzeczalną przyszłością. Czy wiecie, że według ONZ stanowią około 30% populacji? Świat jest pełen dzieci, a Dzień Dziecka stanowi idealną okazję nie tylko do świętowania, ale również promowania działań, dzięki którym możemy zbudować lepszy świat. Sytuacja dzieci różni się w zależności od kraju, a przecież każde dziecko zasługuje na odpowiednie prawa i przywileje niezależnie od miejsca urodzenia.

      Trzy różne święta – jeden cel

      Coroczny Dzień Dziecka jest świętem pełnym radości i atrakcji dla dzieci. Odbywa się w wielu krajach w różnych terminach. Wiele dni w roku poświęcone jest dzieciom, a święta te mają różne nazwy. Dlaczego? 

      Powszechny Dzień Dziecka (Universal Children’s Day) obchodzony jest 20 listopada. Swój początek ma w 1954 roku, kiedy dostrzeżono potrzebę ochrony dzieci przed długimi godzinami pracy, pracą w niebezpiecznych warunkach i umożliwienie dostępu do nauki we wszystkich krajach. 20 listopada 1959 roku ONZ przyjęła Deklarację Praw Dziecka określającą konkretne prawa dziecka. Od tego czasu Powszechny Dzień Dziecka obchodzony jest na uczczenie tego wydarzenia. 

      Drugim świętem poświęconym dzieciom jest Międzynarodowy Dzień Dziecka (International Children’s Day), obchodzony w drugą niedzielę grudnia lub 1 czerwca. Święto to powstało 23 kwietnia 1920 roku w Turcji. Następnie w 1925 roku odbyła się Światowa Konferencja na rzecz Dobrobytu Dzieci, po której rządy państw postanowiły ustanowić Dzień Dziecka, żeby zwrócić uwagę na problemy dzieci na całym świecie. 

      Natomiast Światowy Dzień Dziecka (World Children’s Day) również obchodzony jest 20 listopada. Jest najmłodszym świętem – pierwszy raz oficjalnie odbyło się w 2002 roku. Światowy Dzień Dziecka ustanowiony jest na cześć dzieci z całego świata i jako doroczna światowa zbiórka pieniędzy dla organizacji non profit Ronald McDonald House Charities. Obecnie obchodzony jest w ponad 100 krajach na całym świecie.

      Historia Międzynarodowego Dnia Dziecka

      Dzień Dziecka, który znamy w Polsce, został zapoczątkowany przez pastora Charlesa Leonarda w stanie Massachusetts w USA. 2 czerwca 1857 roku pastor odprawił nabożeństwo poświęcone dzieciom i dla dzieci. Nazwał je Dniem Róży, Kwiatową Niedzielą, a następnie – Dniem Dziecka. 

      Oficjalnie Dzień Dziecka został uznany za święto narodowe przez Republikę Turcji 23 kwietnia w 1920 roku. Dzień poświęcony dzieciom świętowano w całym kraju. Po Światowej Konferencji na Rzecz Dobrobytu Dzieci zaczęto propagować ideę Dnia Dziecka na całym świecie. Wiele krajów byłego Związku Radzieckiego wybrało 1 czerwca na obchody corocznego święta.

      Dzień Dziecka jest popularny na całym świecie, chociaż zazwyczaj nie jest świętem państwowym. Podczas tego dnia szczególnie podkreśla się, że wszystkie dzieci niezależnie od kraju pochodzenia mają prawo do miłości, zrozumienia, pożywienia, bezpłatnej edukacji, opieki zdrowotnej i ochrony.

      Dzień Dziecka w różnych krajach

      Dzień Dziecka jest świętem obchodzonym praktycznie na całym świecie. W zależności od kraju różni się jednak ustaloną datą i sposobem świętowania. Wybraliśmy dla Was ciekawsze z nich.

      W USA początki święta poświęconego dzieciom datuje się na 1856 rok – Dzień Róży. Dopiero półtora wieku później prezydent Clinton oficjalnie ogłosił Narodowy Dzień Dziecka 8 października. George Bush w 2001 roku przesunął święto na pierwszą niedzielę czerwca. Obecnie Dzień Dziecka obchodzony jest w drugą niedzielę czerwca. Podczas tego dnia podejmowane są liczne edukacyjne inicjatywy dotyczące przyszłości naszej planety. Aktywiści i aktywistki podkreślają, że zasady dotyczące ochrony dzieci niezależnie od miejsca pochodzenia powinny być respektowane przez 365 dni w roku, a nie tylko jednego dnia.  

      Indie po śmierci ukochanego pierwszego premiera Jawaharlala Nehru działającego na rzecz dzieci uznały dzień jego urodzin za datę Dnia Dziecka – 14 listopada. Podczas tego dnia szkoły i uczelnie organizują przedstawienia, konkursy i imprezy kulturowe. Dzieciom rozdaje się prezenty i składa życzenia. Wiele szkół pozwala w Dzień Dziecka przychodzić na zajęcia w kolorowych strojach, a nauczyciele wręczają dzieciom róże. Święto to przypomina mieszkańcom i mieszkankom Indii, że to właśnie dzieci są budulcem narodu i od ich wychowania zależy przyszłość.  

      Niemiecki Dzień Dziecka (Kindertag) jest obchodzony 1 czerwca od 1950 roku, chociaż w niektórych miejscach w kraju świętuje się dopiero 20 września. Jest to dzień wręczania dzieciom prezentów. Szkoły organizują wycieczki i inne atrakcyjne zajęcia dla swoich uczniów i uczennic.

      Z kolei w Australii nie ograniczają się do jednego dnia. Dzień Dziecka trwa u nich bowiem tydzień. Rekordzistami w świętowaniu na cześć dzieci są Filipiny, gdzie poświęca się dzieciom cały miesiąc.

      W Polsce natomiast Dzień Dziecka obchodzimy od 1952 roku. Święto przypada 1 czerwca i zbiega się z początkiem lata i oczywiście jest zapowiedzią zbliżających się wakacji. Festyny, imprezy, atrakcje szkole i prezenty dla dzieci są typowym elementem Dnia Dziecka.

      Życzenia z okazji Dnia Dziecka do Gusto po polsku

      Z okazji Waszego szczególnego święta, życzymy Wam, aby nigdy nie opuściła Was odwaga do spełniania każdego, nawet najmniejszego marzenia. Żebyście żyli i żyły w zgodzie ze samym i samą sobą i własnymi wartościami. Żyjcie tak, by każdy kolejny dzień był wyjątkowy i żeby nie musieć żałować dnia poprzedniego. 

      Podejmujcie się nowych działań, idźcie z prądem lub pod prąd, marzcie, twórzcie – przyszłość jest w Waszych rękach. Życzymy Wam, żebyście stworzyli swój własny świat po swojemu. I pamiętajcie, niezależnie od Waszych decyzji, jesteście wystarczająco dobrymi osobami. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!

      Życzenia z okazji Dnia Dziecka od Gusto po angielsku

      Our greatest pleasure lies in bringing smiles to your face and creating some moments for you to remember in the future. Wishing all the amazing children of this world a Children’s Day celebration that is as beautiful as they are. We love you all. Children carry the hopes for our brighter tomorrow and the dreams of our happy future. The occasion of Children’s Day reminds all of us that we must always laugh like a child and we will never be sad or depressed in life. A very Happy Children’s Day to all.

      Podsumowanie

      Dzień Dziecka jest ważnym świętem nie tylko ze względu na prezenty i atrakcje. Pamiętajmy, że ideą obchodów święta poświęconego dzieciom jest zapewnienie wszystkim dzieciom praw, bezpieczeństwa i środków potrzebnych do godnego życia. Wykorzystajmy więc Dzień Dziecka do refleksji i  zwiększania naszej świadomości na problemy dzieci.

      Zawsze w naszej szkole obchodzimy ten dzień hucznie a ponieważ problemy dzieci są różne a w ostatnich czasach badania dowodzą, iż coraz częściej borykamy się z otyłością oraz chorobami natury psychicznej już u najmłodszych, wychodząc naprzeciw problemom zaaranżowaliśmy Dzień Dziecka w formie dyskoteki. Zaproszeni goście - Pani Martyna i Jagoda z siłowni Aktywna Fabryka poprowadziły fitness dla naszych uczniów. Oprócz ćwiczeń przy muzyce było również przeciąganie liną oraz malowanie twarzy i zdjęcia fluorescencyjne.

      Radości było co nie miara. Mam nadzieję, że to wydarzenie zostanie z nami na długo w pamięci.

      Pamiętajmy AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA poprawia nie tylko konycję fizyczną ale również samopoczucie, dotlenia organizm i spala zbędne kalorię oraz niweluje stres.

      Ślemy jeszcze raz wszystkim dzieciakom serdeczne życzenia pogody ducha i użmiechu na twarzy.

      Wasz Samorząd Uczniowski - Andżelika Jończyk i Edyta Grabusińska

    • BEZPIECZNE LATO
     • BEZPIECZNE LATO

      W świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji oraz znajomości numerów alarmowych, zorganizowane we współpracy z nauczycielem klasy 1C Panią Dorotą Czerwińską.

    • 31 maja - Dzień Bociana Białego
     • 31 maja - Dzień Bociana Białego

      Bocian biały – najbardziej polski z polskich ptaków, prawdopodobnie bardziej kojarzony z Polską niż orzeł, którego w przeciwieństwie do bociana bardzo trudno zobaczyć w naturze. Polskie bociany stanowią 20% światowej populacji tego gatunku a więc co piąty bocian na świecie jest Polakiem. Bocian przynosi wiosnę, dzieci i szczęście. Pojawia się w książeczkach dla najmłodszych dzieci, a jego gniazda napotykamy przejeżdżając przez wsie, a mimo to nie wiemy o nich zbyt dużo.

      Jeśli macie ochotę zgłębiać swoją wiedzę na temat życia bocianów zachęcamy do pobrania materiałów edukacyjnych: 
      pakiet-05-31-Dzien-Bociana-Bialego.pdf
      Poniżej prace plastyczne Zuzi Szymków z kl. 1c, Liliany Maciejewskiej z kl.1 d oraz zdjęcia z bocianem w roli głównej autorstwa Witolda Golika z kl. 2d, Liliany Maciejewskiej z kl 1d.


      Monika Sokołowska
      Marika Duchnowska

     • TEGOROCZNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH MATEMATYCZNYCH I MAT-PRZYRODNICZYCH

      • Miło nam poinformować o wynikach matematycznych i matematyczno-przyrodniczych konkrsów w roku szkolnym 2023/2024.

      • 1) Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia:

       - Igor Wojtasiak - dyplom laureata

       - Antoni Golik - dyplom wyróżnienia

       - Tomasz Świętochowski - dyplom wyróżnienia

       - Jakub Bucewka - dyplom wyróżnienia

       - Aleksander Jas - dyplom wyróżnienia

        

       2) Wspaniała Siódemka do potęgi:

       - Piotr Prądzyński - tytuł finalisty

       - Mateusz Boguski - tytuł laureata

       - Igor Wojtasiak - tytuł laureata

        

       3) Sprytna Sowa:

       - Justyna Majewska - tytuł finalisty

        

       4) Kangur:

       W kategorii: ŻACZEK - max.105 pkt.

      • 1. Leończyk Franek - 77,50 pkt. -kl.2D

      • W kategorii : MALUCH - max.120 pkt.

      • 1.Piotrowski Sebastian -63,25pkt. -kl.3C

      • W kategorii: BENIAMIN - max.150 pkt.

      • 1.Świętochowski Tomasz - 99,75 pkt. - kl.5C

      • 2.Milewski Michał - 77,50 pkt. - kl.5D

      • 3.Piekarec Krzysztof - 84,00 pkt. - kl.6D

      • W kategorii: KADET - max.150 pkt.

      • 1.Jas Aleksander - 93,75 pkt. - kl.7C

      • 2.Skuza Maciej - 88,75 pkt. - kl.7C

      • 3.Bucewka Jakub - 80,00 pkt. - kl.7D

      • 4.Ejsmont Katarzyna - 78,00 pkt. - kl.7C

      • 5.Prądzyński Piotr - 94,25 pkt. - kl.8B

      5) LIGA MATEMATYCZNA

      - Krzysztof Piekarec - tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu (VII miejsce)

    • Święto Nauki i Sztuki w klasach I-III
     • Święto Nauki i Sztuki w klasach I-III

            29 maja 2024 r. uczniowie klas młodszych obchodzili Święto Nauki i Sztuki. W tym dniu czekało na nich wiele atrakcji. Uczniowie mieli również okazję świętować Dzień Przyrodnika oraz Dzień Matematyki.

      Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem PGK w Słupsku. Pani Justyna Niewczas  przypomniała uczniom zasady prawidłowej segregacji odpadów. Z wielu ciekawostek dotyczących recyklingu, najbardziej zaskakująca była wiadomość na temat ilości produkowanych odpadów w ciągu roku. Liczby były zaskakująco duże...ponad 350 kg rocznie na jedną osobę.

      Uczniowie klas drugich w ramach Spotkań z ciekawymi ludźmi wzięli udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez leśników z Nadleśnictwa Leśny Dwór na temat: Cztery pory roku w lesie. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem wysłuchały pogadanki, obejrzały prezentację oraz rozwiązały zagadki przyrodnicze dotyczące życia leśnych zwierząt i roślin. Na zakończenie uczniowie otrzymali drobne upominki i podziękowali leśnikom za ciekawą lekcję przyrody, która uwrażliwiła ich na piękno otaczającej natury.


      Uczniowie z klas 1-3 podzieleni na zespoły 4 osobowe rozwiązywali łamigłówki matematyczno - przyrodnicze. Była to wspaniała okazja do utrwalenia wiedzy z zakresu przyrody i matematyki oraz integracji zespołu klasowego.

      W tym dniu uczniowie mogli również rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, biorąc udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez uczennice Liceum Sztuk Plastycznych im. S.I. Witkiewicza w Słupsku, podziwiając ciekawą wystawę prac wykonanych przez licealistów oraz podziwiając występy taneczne swoich koleżanek. Wystawę mogli również podziwiać uczniowie ze starszych klas.

      Na holu zostały zaprezentowane prace plastyczne uczniów wykonane podczas zajęć z innowacji Szkoła na nowe czasy. Była to wspaniała okazja, aby zapoznać się z pracami kolegów z innych klas i podziwiać piękne efekty ich pracy.

      Dla wielu uczniów dużą atrakcją był również udział w ciekawych zajęciach przygotowanych przez nauczycieli i kolegów z klas starszych. Niektórzy po raz pierwszy mieli okazję zwiedzać i podziwiać wystawy w salach lekcyjnych uczniów klas IV-VIII.

                                                                                                                                                     Mariola Dudek

    • Śladami historii i muzyki
     • Śladami historii i muzyki

           Uczniowie klasy 3a z wychowawczynią Elżbietą Tyszkiewicz odkrywali fragment historii naszego miasta Słupska. Przewodnikiem był p. Janusz Dudziński, nauczyciel informatyki.