• Wykaz kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4

   •  

    l.p.

    Nazwisko i imię

    funkcja

    Stopień awansu

     1       

    Andrzejewska Marta

     

    Nauczyciel/ Plastyka/Muzyka/Technika

    Wychowawca kl. V C

    Dyplomowany

    2

    Antonowicz Krzysztof

    Nauczyciel/Historia/WOS

    Nauczyciel  wspierający

    Wychowawca kl. VII D

    Dyplomowany

    3

    Babicz  Anna

    Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna

    Etyka

    Wychowawca kl. III C

    Dyplomowany

    4

    Bartoszko Anna

    Nauczyciel/matematyka

    Nauczyciel wspierający

    ( obecna od II semestru)

    Dyplomowany

    5

    Bedka Aldona

    Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna -

    - język angielski

    Naucz. j. polskiego jako obcego

    Dyplomowany

    6

    Bilski Łukasz

    Nauczyciel

    Bibliotekarz

    ( nieobecny w – rok szkolny 2023/2024)

    Dyplomowany

    7

    Dziułka Diana

    Zmiana nauczyciela

    Wychowawca

    świetlicy 

    Mianowany

    8

    Bulanda Elżbieta

    s. Lilianna

    Nauczyciel

     religii

    Początkujący

    9

    Kupich Magdalena

    Nauczyciel chemii

    Nauczyciel wspierający

    ( nieobecna – rok szkolny 2023/2024)

    Początkujący

    10

    Chrzanowska Iwona

    Nauczyciel/Matematyka

    Nauczyciel wspierający

    Dyplomowany

    11

    Chudy Małgorzata

    Nauczyciel/

    Język polski

    Nauczyciel wspierający

    Dyplomowany

    12

    Cyrganowicz Iwona

    Nauczyciel/Język polski

    Nauczyciel wspierający -  świetlica

    ( nieobecna do maja 2024r.)

     

    Dyplomowany

    13

    Cytlau Agnieszka

    Nauczyciel języka angielskiego

    Nauczyciel wspierający

    Mianowany

    14

    Czerwińska Dorota

    Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna/

    Wychowawca kl. I C

    Dyplomowany

    15.

    Czołba – Wojciechowska Joanna

    Nauczyciel/

    Język angielski/

     Nauczyciel wspierający

    Wychowawca VII D

    Mianowany

    16

    Kurowska - Czudowicz Hanna

    Nauczyciel/

    Bibliotekarz

    Dyplomowany

    17

    Ignaczak   Dorota

    Nauczyciel –

    matematyka

    Dyplomowany

    18

    Duchnowska Marika

     

    Wychowawca świetlicy szkolnej

    Mianowany

    19

    Dudek Mariola

    Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna,

    Wychowawca kl. III D

    Dyplomowany

    20

    Dudziński Janusz

    Nauczyciel /informatyka

    Dyplomowany

    21

    Dziermański Tomasz

     

     

    Nauczyciel/ informatyka

     

      informatyka

     

     

     

     

     

     

     

    Dyplomowany

    22

    Faryniarz Agata

     

    Nauczyciel/Matematyka

    Nauczyciel wspierający

    Wychowawca kl. VI C

    Dyplomowany

    23

    Fedtke Magdalena

     

    Nauczyciel/ geografia

    Nauczyciel wspierający,

    WDŻR

    Dyplomowany

    24

    Góra Sebastian

    Nauczyciel przyrody/

     chemii

    Początkujący

    25

    Dymek Urszula

    Wychowawca – świetlica szkolna

    Początkujący

    26

    Grabowska Izabela

    Nauczyciel/

    wychowanie fizyczne/

    nauczyciel wspierający

    Dyplomowany

    27

    Grabusińska Edyta

    Terapeuta SI

    Rewalidacja – oligofrenopedagog

    Mianowany

    28

    Grzybowska Dorota

    Nauczyciel/

    wychowanie fizyczne

    Dyplomowany

    29

    Hababicki Adrian

    Nauczyciel języka niemieckiego

    Nauczyciel wspierający

    Terapeuta Asperger/Autyzm

    Mianowany

    30

    Haładyn Margaretta

    Nauczyciel/plastyka

    Nauczyciel wspierający

    Pedagog  specjalny

    Doradca zawodowy

    Wychowawca kl. VI B

    Dyplomowany

    31

    Hendrych – Muzyka Joanna

    Nauczyciel

     wspierający

    Dyplomowany

    32

    Holak Kamila

    Nauczyciel

    wspierający

    Dyplomowany

    33

    Hordejuk Martyna

    Nauczyciel/

    Język polski

    Nauczyciel wspierający

    Wychowawca kl. VII B

    Dyplomowany

    34

    Ignacik Marta

    Nauczyciel/Język angielski

    Nauczyciel wspierający

    Naucz. j. polskiego jako obcego

    Dyplomowany

    35

    Jabłońska  Elżbieta

     

    Nauczyciel wspierający

    Dyplomowany

    36

    Janion Inez

    Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna/

    Rewalidacja  - Oligofrenopedagog

    Logopeda

    Wychowawca kl. II A

    Dyplomowany

    37

    Jeleniewski Tomasz

    Nauczyciel/

    Historia/ WOS

    Nauczyciel wspierający

    Wychowawca kl. V B

    Dyplomowany

    38

     Jończyk Andżelika

    Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna/

    Wychowawca kl. I B

    Mianowany

    39

    Kalinowska Katarzyna

    Nauczyciel/Fizyka/matematyka

    Nauczyciel wspierający

    ( nieobecna w r.szk. 2023/2024)

    Dyplomowany

    40

    Kamińska Agnieszka

    Nauczyciel wspierający

    oligofrenopedagog

    Trener Bioofedback

    Wychowawca kl. IV B

    Dyplomowany

    41

    Kierul-Cieślak Joanna

    Nauczyciel/ Język polski/

    Nauczyciel wspierający

    Wychowawca kl. IV D

    Dyplomowany

    42

    Kleban Wojciech

    Nauczyciel/ Informatyka/

    Technika

    Dyplomowany

    43

    Konecka Maria

     

     

     

     

    Rewalidacja – oligofrenopedagog

     

     

    Dyplomowany

    44

    Koryczan Jacek

    Pedagog klas V – VIII

    Resocjalizacja

    Nauczyciel matematyki

     

    Dyplomowany

    45

    Koźlakiewicz Ewa

    Wicedyrektor/

    Nauczyciel wspierający

    Dyplomowany

    46

    Krasny Grażyna

    Nauczyciel

    wspierający

    Dyplomowany

    47

    Kraszewska  Justyna

     

    Nauczyciel wspierający

    świetlica

    Dyplomowany

    48

     ks.  Kudźma Michał

    Nauczyciel

     religii

    Dyplomowany

    49

    Kurek Jakub

    Nauczyciel/Język polski/Informatyka

    Wychowawca kl. VIII  A

    Dyplomowany

    50

    Kwiatkowski Lech

    Nauczyciel wspierający

    ( nieobecny w r. szk. 2023/2024)

    Dyplomowany

    51

    Ławska Hanna

    Nauczyciel- fizyka

    Nauczyciel wspierający

    Wychowawca kl. VII  A

    Mianowany

    52

    Marchewka Krzysztof

    Nauczyciel/

    Wych. fizyczne

    Mianowany

    53

    Marglarczyk Ewa

    Nauczyciel/Historia

    Nauczyciel wspierający

    Nauczyciel WDŻR

    Wychowawca kl. VI  D

    Dyplomowany

    54

    Matuszczyk Sergiusz

    Nauczyciel/

    Język angielski

    Mianowany

    55

    Miodek Monika

    Pedagog klas I -IV

    Nauczyciel WDŻR

    Socjoterapeutka

    Dyplomowany

    56

    Moćko Beata

    Nauczyciel/Język polski

    Nauczyciel wspierający

    Bibliotekarz

     

    Dyplomowany

    57

    Modzelewska Sylwia

    Wicedyrektor/

    Bibliotekarz

    Dyplomowany

    58

    Najman Agnieszka

    Terapeuta

    Asperger/Autyzm

    Dyplomowany

    59

    Ozdoba Beata

    Terapeuta – rewalidacja

    Dyplomowany

    60

    Ozdoba Tomasz

    Nauczyciel/muzyka

    Nauczyciel wspierający

    Rewalidacja – oligofrenopedagog

    Dyplomowany

    61

     

    Pastucha Marta

    Nauczyciel/

    Edu. wczesnoszkolna

    Rewalidacja – oligofrenopedagog

    Wychowawca kl. II C

    Dyplomowany

    62

    Paziewska Edyta

    Nauczyciel /Język angielski

    nauczyciel wspierający

    Dyplomowany

    63

    Piwowarska Beata

    Nauczyciel /matematyka

    Nauczyciel wspierający

    Wychowawca kl. VIII B

    Dyplomowany

    64

    Rach Magdalena

    Nauczyciel/Język niemiecki/

    Nauczyciel wspierający

    Rewalidacja – oligofrenopedagog

    Dyplomowany

    65

    Rapta Anita

     

    Logopeda/neurologopeda

     

    Dyplomowany

    66

     Rudnik Kamila 

    Psycholog

     szkolny

    Początkujący

    67

    Semeniuk Jelena

    Nauczyciel/

    Język angielski

    Dyplomowany

    68

    Sikorska Joanna

    Nauczyciel/

    biologia

    Dyplomowany

    69

    Sikorska –Maj Katarzyna

    Nauczyciel wspierający

    Terapeuta - Artterapia

    Dyplomowany

    70

    Skawińska Monika

    Nauczyciel – wychowawca w

    Świetlicy  szkolnej

    Dyplomowany

    71

    Skibińska Małgorzata

    Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna/

    Terapeuta  - muzykoterapia

    Wychowawca kl. II D

    Dyplomowany

    72

    Skowrońska Danuta

    Nauczyciel/Język angielski/

    Nauczyciel wspierający

    Dyplomowany

    73

     

    Smoczyńska Beata

    Nauczyciel/ przyroda/ biologia

    Nauczyciel wspierający

    ( nieobecna w r. szk. 2023/2024 )

    Dyplomowany

    74

     

     Sokołowska Monika

    Nauczyciel edu. wczesnoszkolnej

    Wychowawca kl. I D

    Kontraktowy

    75

    Stańczyk Edyta

    Nauczyciel muzyki

    Nauczyciel wspierający

    Dyplomowany

    76

    Stasiowska –Chmura Anetta

    Terapeuta –

    Oligofrenopedagogika

    Surdopedagogika

    Tyflopedagogika

    Mediator szkolny

    Dyplomowany

    77

    Stepnowska Agnieszka

    Nauczyciel/Język polski/

    Wychowawca – V a

    Zajęcia korek. – kompens.

     

    Mianowany

    78

    Szczepańska Anna

    Nauczyciel wspierający

    Rewalidacja - oligofrenopedagog

    Dyplomowany

    79

    Szwugier  Elżbieta

    Nauczyciel wspierający

     

    Dyplomowany

    80

    Świętochowska  Anna

    Nauczyciel wspierający

    Terapeuta – gimn. Korekcyjna

     

    Dyplomowany

    81

    Świętochowski Piotr

    Nauczyciel/

     wychowanie fizyczne

    Dyplomowany

    82

    Świtek Irena

    Nauczyciel/

    edu. wczesnoszkolna

    Wychowawca kl. II B

    Dyplomowany

    83

     

     

    Tomaszewska Jolanta

    Nauczyciel/Język polski/

    Nauczyciel wspierający

    Mediator szkolny

    Wychowawca kl. IV D

    Dyplomowany

    84

    Trawczyńska Anna

    Nauczyciel geografii

     

    Dyplomowany

    85

    Twardziak Anna

    Nauczyciel/ Matematyka,

    Nauczyciel wspierający

    Wychowawca kl. VI C

    Dyplomowany

    86

     Typiak Maria

    Nauczyciel

    Edu. wczesnoszkolna

    Wychowawca kl. III B

    Mianowany

    87

    Tyszkiewicz Elżbieta

    Nauczyciel/

    Edu. wczesnoszkolna

    Nauczyciel wspierający

    Wychowawca kl. III A

    Dyplomowany

    88

    Waszkinel Irena

    Nauczyciel/

    wychowanie fizyczne

    Dyplomowany

    89

     

    Więckiewicz Małgorzata

    Nauczyciel- j.niemiecki

    Nauczyciel wspierający

    Terapeuta – zaj. korekcyjno – kompensacyjne

    Wychowawca kl. VI A

    Dyplomowany

    90

    Wiśniewska Małgorzata

     

    Biblioteka

     

     

    Dyplomowany

    91

    Włoch Anna

    Nauczyciel

    Edu. wczesnoszkolna

    Terapeuta - Surdopedagog

    Dyplomowany

    92

    Wyrwas Danuta

    Dyrektor/

    Nauczyciel wspierający

     

    Dyplomowany

    93

    Zawadzki Marek

     

     

    Nauczyciel/ wychowanie fizyczne

    Nauczyciel wspierający

    Dyplomowany

    94

     

    Pietrzak Paulina

    Nauczyciel/

    Wychowanie fizyczne

    Mianowany

    95

    Reiter Patrycja

    Nauczyciel

    Edukacja  - oddział „ 0 ”

    Dyplomowany

    96

    Skałecka Alicja

    Nauczyciel terapeuta – rewalidacja

    Dyplomowany

    97

    Szczucki Arnold

    Nauczyciel / EDB

    Dyplomowany

    98

    Dymek Maria

    Nauczyciel/ religia

    Początkujący

    99

    Wild Elzbieta

    Nauczyciel terapeuta – rewalidacja

    Dyplomowany

    100

    Pawłowska Magdalena

    Nauczyciel / język polski

    Wychowawca IV a

    Dyplomowany

    101

    Sech Emilia

    Nauczyciel / wychowawca w świetlicy szkolnej

    Początkujący