• Stowarzyszenie Przyjaciół SP 4

    • Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą  działalność społeczną przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku. 
      Stowarzyszenie powstało z myślą o niesieniu pomocy szkole i jej uczniom.