• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

   • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. 

    Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

    W ramach programu biblioteka szkolna otrzymała dofinansowanie z budżetu Państwa na zakup książek, realizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup elementów wyposażenia biblioteki.

    Całkowity koszt realizacji zadań, czyli wsparcie z budżetu państwa oraz wkład własny organu prowadzącego wyniósł 15000 zł. Dotację przeznaczono na:

    • zakup książek,
    •  zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela ( laptop, mysz, niszczarka do dokumentów, drukarka, laminator, czytniki kodów),
    • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki  ( wózek biblioteczny, przekładki alfabetyczne),
    • realizację działań promujących czytelnictwo.

    Dzięki wsparciu finansowemu zakupiono łącznie 434  nowości wydawnicze z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru biblioteki. Księgozbiór biblioteki został wzbogacony o literaturę fantastyczną, powieści przygodowe, opowiadania, lektury, audiobooki  oraz nowości wydawnicze o specjalnym druku dla najmłodszych, ułatwiające naukę czytania.

    Nowości zakupione do biblioteki, to atrakcyjne, pięknie wydane książki, bestsellery, pozycje poczytnych autorów. Doposażony księgozbiór pozwoli uczniom rozwijać zamiłowania czytelnicze, kształtować inteligencję emocjonalną oraz efektywnie spędzać wolny czas. Wybór i zakup książek dostosowanych do upodobań uczniów spowodował wyraźne zwiększenie zainteresowania zarówno książką, jak i biblioteką.

    Przy zakupie książek zasięgnięto opinii Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego,  uczniów oraz  nauczycieli celem zebrania informacji, jakie książki powinny zostać zakupione oraz w jakich wydarzeniach czytelniczych uczniowie chętnie wzięliby udział.