• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
   • Albert Einstein
   • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
   • William Shakespear
   • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
   • Carl Rogers
   • O projekcie

   • 1 września klasa IV A rozpoczyna na platformie eTwinning międzynarodowy projekt, który jest jednocześnie innowacją pedagogiczną. Głównym jej celem jest uświadomienie uczniom wagi wykorzystywanych zasobów naturalnych na Ziemi, naszego wpływu na środowisko poprzez zastosowanie wiedzy w działaniu i przy pomocy narzędzi internetowych oraz rozwój umiejętności językowych przy użyciu metody CLIL (język angielski). Udział w projekcie pozwoli dzieciom na nabycie kluczowych kompetencji tak potrzebnych w dzisiejszym świecie. Krajami partnerskimi w projekcie są m.in. Turcja, Włochy, Rumunia, Albania, Portugalia, Armenia, Republika Mołdawii, Ukraina.

    Jolanta Arciszewska

    koordynator projektu

   • brak danych