• Aktywna Tablica 2023

   • W 2023 roku Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka otrzymała dofinansowanie  w ramach  kolejnej edycji rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica na lata 2020-2024.Wsparciem finansowym w ramach Programu zostaną objęci uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Doposażone w sprzęt (laptopy, monitor interaktywny, komputer stacjonarny ) oraz specjalistyczne oprogramowanie zostaną pracownie specjalistyczne do logopedii, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, socjoterapii, terapii pedagogicznej i rewalidacji ogólnej.

     • Aktywna Tablica
     • Aktywna Tablica

     • 25.01.2024 19:28
     • W ramach Aktywnej tablicy gabinet został wyposażony w ekran multimedialny Insgraf, który uatrakcyjni zajęcia w II semestrze.
     • więcej
     • Logopeda
     • Logopeda

     • 21.12.2023 10:56
     • W bieżącym roku szkolnym w ramach projektu "Aktywna Tablica",  szkolny gabinet logopedyczny wzbogacił się o nowe gry dydaktyczne, komputer, monitor, specjalistyczne programy logopedyczne.
     • więcej
     • Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne
     • Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

     • 20.12.2023 18:15
     • W ramach programu „Aktywna Tablica” uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijające umiejętności społeczne korzystają z zakupionego programu Spectrum Autyzmu Pro. Do programu dołączony jest tablet, którego ekran dotykowy przydatny jest przy realizacji ćwiczeń z najmłodszymi dziećmi.

     • więcej
     • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
     • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

     • 14.12.2023 17:08
     • Na zajeciach korekcyjno-kompensacyjnych wykorzystywane są laptop i oprogramowanie Czytanie sylabami i Trudności w pisaniu  z platformy mTalent.pl.
     • więcej
     • Gabinet tyfloterapii
     • Gabinet tyfloterapii

     • 06.12.2023 20:22
     • W ramach programu" "AKTYWNA TABLICA" gabinet tyfloterapii został doposażony w specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz program  przeznaczony do pracy z dziećmi słabowidzącymi.
       
     • więcej