• Dyrekcja szkoły

   • Danuta Wyrwas - dyrektor szkoły

    Ewa Koźlakiewicz - wicedyrektor szkoły, klasy IV - VIII

    Sylwia Modzelewksa - wicedyrektor szkoły, klasy I - III