• Organizacja roku szkolnego 2023/2024

   • Rok szkolny 04.09.23- 21.06.24

    Ferie zimowe 29.01.24- 11.02.24

    Przerwy świąteczne:

    • 23.12.23r. – 31.12.23r-  zimowa przerwa świąteczna
    • 28.03.24r. – 02.04.24r. – wiosenna przerwa świąteczna

     

    ILOŚĆ TYGODNI PRACY

    SEMESTR

    ILOŚĆ TYGODNI

    DO KIEDY TRWA

    I SEMESTR

    17

    04.09.23- 14.01.24

    II SEMESTR

    19

    15.01.24- 21.06.24

    RAZEM

    36

     

    RADY PEDAGOGICZNE

    TERMIN

    RODZAJ

    GODZINA

    29.08.23

    Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2022/2023

    9.00

    29.08.23

    Rada Pedagogiczna - ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

    11.30

    12.09.23

    Zatwierdzenie- plany pracy, zespoły, koła

    15.30

    09.01.24

    Klasyfikacyjna I semestr

    15.30

    20.02.24

    Podsumowująca I semestr

    15.30

    11.06.24

    Klasyfikacyjna II semestr

    15.30

    27.08.24

    Podsumowująca - roczna

    9.00

    • Rady pedagogiczne informacyjne i szkoleniowe odbywać się będą w/g potrzeb. Terminy rad szkoleniowych ustalone zostaną z osobami lub instytucjami realizującymi szkolenia.

    ZEBRANIA Z RODZICAMI

    DATA

    RODZAJ

    KLASY

    GODZINA

    12.09.23

    Zebranie z rodzicami

    0-III

     17.00-18.00

    IV-VIII

    18.00- 19.00

    12.09.23

    Spotkanie Rady Rodziców

    0- VIII

    18.30

    s. 24

    Październik

    Według potrzeb

    0-VIII

    -

    14.11.23

    Dzień Otwartej Szkoły

    0-VIII

    17.30- 19.30

    12.12.23

     

    Zebrania z rodzicami

    0-III

    17.00- 18.00

    IV-VIII

    16.30- 17.30

    09.01.24

    Zebranie z rodzicami.

    Podsumowanie  semestru.

    0-III

    16.30-17.30

    IV-VIII

    17.00-18.00

    19.03.24

    Dzień Otwartej Szkoły

    0-VIII

    17.30- 19.30

    Zebrania z rodzicami klas VIII w sprawie egzaminów

    VIII

    18.00

    14.05.24

    Zebranie z rodzicami

    0-III

    17.00-18.00

    IV-VIII

    16.30-17.00

    Czerwiec

    Według potrzeb

    0-VIII

    -

     

     

    WYSTAWIANIE OCEN

    DATA

    RODZAJ OCENY

    12.12.23

    Oceny niedostateczne I semestr

    15.12.23

     Ostateczne wystawienie ocen z zajęć dydaktycznych i zachowania I semestr

    28.05.24

    Ustalone oceny przewidywane II semestr/ koniec roku

    04.06.24

    Ostateczne wystawienie ustalonych ocen rocznych z zajęć dydaktycznych i zachowania

    • Zgodnie ze Statutem Szkoły – paragraf 52

    DNI OPIEKUŃCZE ( propozycja):

    • 02.05.24r.- zajęcia opiekuńczo- wychowawcze
    • 31.05.24r. - zajęcia opiekuńczo- wychowawcze ( piątek po Bożym Ciele)
    • 3 dni  – egzamin ósmoklasisty ( 14, 15, 16.05.2024r.)
    • 17. 05.24r. - zajęcia opiekuńczo- wychowawcze
    • 07.06.24r. - zajęcia opiekuńczo- wychowawcze
    • 20.06.24r- zajęcia opiekuńczo- wychowawcze