• Szkoła na nowe czasy
    • Szkoła na nowe czasy

    • 19.02.2023 09:47
    • Innowacja pedagogiczna dla pierwszego etapu kształcenia jest realizowana w klasach I-III.

     Cele innowacji:
     - rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny uczniów,
     - rozwijanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie,
     - uświadomienie, że uczeń ma prawo do błędu i do uczenia się na błędach.
    • więcej