• Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku na rok szkolny 2024/2025

   • Rodzice dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Słupsku oraz wszystkich dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w systemie rekrutacyjnym lub osobiście w sekretariacie szkoły do 20 czerwca 2024 r.

   • Rekrutacja do klas pierwszych 2024/2025

   • Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie drogą elektroniczną.

    W celu złożenia podania do szkoły należy wejść na stronę https://rekrutacje-slupsk.pzo.edu.pl/, gdzie znajduje się szczegółowa instrukcja dla rodzica dotycząca rekrutacji.

    • Należy wybrać moduł: REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
    • Rodzic rejestruje dziecko wpisując PESEL, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.
    • Po uzupełnieniu wymaganych danych wybiera opcję Zapisz i sam ustala
    • LOGIN oraz HASŁO do konta.

    Rekrutacja trwa od 02.04.2024 r. (godz. 13:00) do 31.05.2024 r. (godz. 16:00) i tylko w tym terminie będzie możliwe składanie dokumentów.

    Po wypełnieniu wszystkich danych należy wydrukować zgłoszenie/wniosek i dostarczyć go w formie papierowej do siedziby placówki pierwszego wyboru do 31.05.2024 r.

    Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.

    W celu zapisania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego we wniosku należy zaznaczyć informację, że dziecko posiada takie orzeczenie. Dzieci z orzeczeniem nie obowiązuje rejonizacja.

    W przypadku zapisania dziecka do szkoły innej niż obwodowa należy zgłosić ten fakt w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 17, tel. 59 8457066, email: sp4slupsk@wp.pl

     

    Prosimy o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej szkoły www.sp4slupsk.edupage.org

   • Rekrutacja elektroniczna – oddziały przedszkolne

   • W celu złożenia podania do oddziału przedszkolnego w szkole należy wejść na stronę https://rekrutacje-slupsk.pzo.edu.pl/, gdzie znajduje się szczegółowa instrukcja dla rodzica dotycząca rekrutacji.

    • Należy wybrać moduł: REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
    • Rodzic rejestruje dziecko wpisując PESEL, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.
    • Po uzupełnieniu wymaganych danych wybiera opcję Zapisz i sam ustala
    • LOGIN oraz HASŁO do konta.

     

    Rekrutacja trwa od 18.03.2024 r. (godz. 13:00) do 13.05.2024 r. i tylko w tym terminie będzie możliwe składanie dokumentów.

    Po wypełnieniu wszystkich danych należy wydrukować wniosek i dostarczyć go w formie papierowej do siedziby placówki pierwszego wyboru do 13.05.2024 r.

    Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.

    W celu zapisania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego we wniosku należy zaznaczyć informację, że dziecko posiada takie orzeczenie.

     

    Prosimy o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej szkoły www.sp4slupsk.edupage.org

   •  Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

   • Drodzy Rodzice!

    Uprzejmie informujemy, że rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów do klas I na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie drogą elektroniczną.

    Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów, przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły podstawowej, zamieszkujący w obwodzie danej szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców.

    Jednocześnie informujemy Państwa, że uczeń, który nie jest zameldowany w obwodzie szkoły, ale zamieszkuje w nim, nie będzie ujęty w wykazie elektronicznym.

    Wszystkie terminy w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 zawarte zostały w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Słupska:


    Nr 163/E/2024 z dnia 29 lutego 2024r. – rekrutacja  oddziały przedszkolne

    Nr 36/E/2024 z dnia 15 stycznia 2024r.- rekrutacja klasy pierwsze - załącznik nr 2

    Uwaga!

    Uczniów  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie obowiązuje obwód szkoły.
     
    Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
    od 18.03.2024r ( godz. 13.00)
    do 13.05.2024r. ( godz. 13.00)

    Rekrutacja do klas I
    od  02.04.2024r. ( godz. 13.00)
    do 31.05.2024r. ( godz. 16.00)

    SEKRETARIAT SZKOŁY
     TEL. 598457066